Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto - linjoja liikuntaan vuodesta 1920

Valtio löytää urheilun (1920−1944)

historia1Urheilun kansallinen ja poliittinen merkitys sekä kieliriidat korostuvat. Kahtiajakautuneen urheiluelämän eheyttämisestä tulee ylivoimainen tavoite ja järjestöriidat alkavat leimata urheiluelämää. Kilpaurheilu jatkaa kuitenkin voittokulkuaan, ja Suomi nousee huippu-urheilun suurvallaksi.

 

Seuratoiminta leviää koko maahan, mikä tuo urheilulle lisää harrastajia. Urheilu ja suojeluskuntatyö tukevat toisiaan. Heräävä kaupunkilaiskulttuuri tuottaa uusia lajeja. Koululaiset saavat hiihtoloman.

 

Valtion kiinnostus urheilua ja liikuntakasvatusta kohtaan herää. Liikuntahallinnon tehtävistä kilpailevat sotaministeriö sekä kirkollis- ja opetusministeriö. Sotaministeriö jää toiseksi.

Urheilua jälleenrakennuksen rinnalla (1945−1966)

Urheilu saa oman elvytysohjelmansa (1945), jossa esitetään maalle mm. urheiluministeriä. Kouluissa maanpuolustustunti muutetaan liikuntatunniksi. Kunnat nousevat liikuntarakentamisen kärkeen.historia2

 

Urheiluhallinto vakiintuu kolmiportaiseksi, kun urheilulautakunnat yleistyvät kunnissa ja lääneissä. Myös Veikkaus Oy on mukana päättämässä veikkausvoittovarojen käytöstä. Helsingin olympiakisat (1952)vaimentavat hetkeksi ristiriidat niin politiikassa kuin urheilussa ja vauhdittavat Suomen kansainvälistymistä.

 

Urheiluopistot, kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntatiede pääsevät valtiontuen piiriin. Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta tehostetaan kadotetun urheilumenestyksen palauttamiseksi. Liikuntatieteellinen tiedekunta perustetaan Jyväskylään (1963). Isiltä perittyä ylevää urheilu-uskoa uskalletaan vähitellen kyseenalaistaa. Keskustelu liikunnan yhteiskunnallisista tehtävistä laajenee: ”terveys, kunto, maallesi anna!”

Liikuntaa hyvinvointivaltiossa (1967−1990)

historia3Urheilu saa rinnalleen monipuolistuvan liikuntakulttuurin, kun suomalaiset innostuvat kuntoilemaan. Liikuntapolitiikasta tulee osa yhteiskuntapolitiikkaa. Lotto (1971−) lihottaa liikunnan rahapussia. Puolueet kilpailevat liikuntapoliittisilla ohjelmilla. Vallitsevat käytännöt ja työnjaot vahvistetaan liikuntalaissa (1979), joka sitoo julkisen vallan ja järjestöt entistä tiiviimmin toisiinsa.

 

Liikunnan luokkarajat murtuvat 1980-luvulla; enää ei ole tärkeää ”kenen joukoissa liikut”. Yritykset säntäävät liikuntamarkkinoille. Kansalaisten liikuntamahdollisuudet laajenevat. Liikunnan lajikirjo kaksinkertaistuu ja järjestöjen voimat hajaantuvat – liikunnan sirpaloituminen alkaa. Erityisliikuntaa saa tunnustetun aseman. Huippu-urheilu kipuaa Linnan juhlien ja missikisojen rinnalle katsotuimpien TV-ohjelmien joukkoon. Urheilun ja kuntoilun rinnalle aletaan kaivata elämyksiä tarjoavaa ja vähemmän totista, jopa karnevalistista liikuntakulttuuria.

Kohti liikunnan moninaisuutta (1991–2010)

Liikuntakulttuuria laajennetaan terveysliikunnan suuntaan. Liikuntakäsitys venytetäänhistoria4 äärimmilleen:olympiaurheilusta ostosmatkaan. Arkiliikkuminen vähenee enemmän kuin liikuntaharrastus lisääntyy. Harrastajien ikähaitari venyy vauvaan ja vaariin. Kuntosaleja hallitsevat naiset, kilpakenttiä miehet. Liikunta on yhä suomalaisten suosituin harrastus.

 

Urheiluseuran vaihtaminen ei ole enää rikos faneja kohtaan. Seuroissa sitoutuminen talkootyöhönvähenee ja kevytyhteisöllisyys yleistyy. Ammattilaiset astuvat seuroihin. Huippu-urheilu on edelleen liikuntakulttuurin näkyvin, mutta nyt myös kiistellyin osa-alue. Huippu-urheilun tarjoamia viihdenautintoja vähentävät etenkin doping ja vedonlyöntirikollisuus.

 

Liikuntahallinto solmii avioliiton sosiaali- ja terveyssektorin kanssa ja avoliittoja muiden hallinnonalojen kanssa. Liikunnasta tehdään valtioneuvoston siunauksella hallinnonalojen yhteinen asia.

 

Lue lisää:

historia

 

 

 

Valtion liikuntaneuvosto - linjoja liikuntaan vuodesta 1920


Tulosta


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää