Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston tehtävät

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi. Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. Neuvostolla on jaostoja asioiden valmistelua varten.

 

Liikuntaneuvoston tehtävänä on:

 • valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin tuloksena tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä ja kehittämistarpeesta osana valtionhallinnon toimintaa;
 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja strategisesti merkittävistä liikuntapolitiikkaa koskevista asioista;
 • antaa lausunto valtion talousarvioon otettavista liikuntamäärärahoista;
 • antaa lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan toimialan osalta;
 • antaa lausunto:
 1. liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuudesta;
 2. liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista;
 3. liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta ja perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista; sekä
 4. liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista;
 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista;
 • edistää liikuntaa ja huippu-urheilua koskevaa tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä;
 • osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin tehtäviin; sekä
 • suorittaa muut valtion liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.


Valtion liikuntaneuvoston jäsenet 2015–2019


Liikuntaneuvoston 2015–2019 toimikausi alkaa 8.9.2015 ja kestää 7.9.2019 saakka, kuitenkin enintään siihen asti, kun uuden liikuntaneuvoston toimikausi alkaa.


Puheenjohtaja:

rehtori Tapio Korjus (varajäsen liikuntatieteiden tohtori Anneli Pönkkö)

Varapuheenjohtajat:

kansanedustaja Timo Heinonen (varajäsen kansanedustaja Saara-Sofia Siren)

kansanedustaja Ritva Elomaa (varajäsen kansanedustaja Veera Ruoho)

Jäsenet:
kansanedustaja Hanna Kosonen (varajäsen toimittaja Jari Porttila)
suunnittelija Suvi Helanen (varajäsen erityisavustaja Anne Kettunen)
koordinaattori Timo Virolainen (varajäsen liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Petteri Salmijärvi)
kansanedustaja Sari Multala (varajäsen kansanedustaja Arto Satonen)
kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (varajäsen kansanedustaja Kalle Jokinen)
urheiluvalmentaja Ismo Läntinen (varajäsen varatuomari Taisto Miettinen)
kansanedustaja Ville Skinnari (varajäsen projektipäällikkö Tuija Pohjola)
tutkijatohtori Elina Sillanpää (varajäsen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo)
kansanedustaja Kari Uotila (varajäsen Jussi Saramo)
pääsihteeri Christel Björkstrand (varajäsen kansanedustaja Joakim Strand)

 

Liikuntaneuvoston pääsihteerinä toimikaudella 2015-2019 toimii Minna Paajanen.


Tulosta


Ajankohtaista

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää

Soveltavan liikunnan arviointi käynnistynyt

Valtion liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteet ja ohjauskeinot liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnassa, liikunnassa ja huippu-urheilussa

Lue lisää