Valtion liikuntaneuvosto

Vanha jaostorakenne

Vuoteen 2015 saakka valtion liikuntaneuvostolla oli liikuntalain mukaisesti liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot sekä muita mahdollisia jaostoja. Uuden liikuntalain (390/2015) myötä valtion liikuntaneuvoston jaostoja ei enää nimetä laissa vaan liikuntaneuvoston jaostot asettaa opetus- ja kulttuuriministeriö kuultuaan liikuntaneuvostoa.

Tulosta

Ajankohtaista

Soveltavan liikunnan arviointi käynnistynyt

Valtion liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteet ja ohjauskeinot liikkumis- ja toimintaesteisten arkiliikunnassa, liikunnassa ja huippu-urheilussa

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on nuorisolakiin kirjattu, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Valtion liikuntaneuvosto lausui luonnoksesta VANUPO-ohjelmakaudelle 2017-2019.

Lue lisää