Valtion liikuntaneuvosto

Lasten ja nuorten harrastamisen iltapäivä 26.1.2018

Svenska Teatern, Amos-sali, Helsinki

Tervetuloa seuraamaan lasten ja nuorten harrastamisen iltapäivää!

Lasten ja nuorten harrastustoiminnasta on käyty keskustelua pitkään. Tilaisuudessa julkaistaan selvitys valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista lasten ja nuorten harrastamiseen. Lisäksi tilaisuudessa palkitaan Liikkuva koulu -toimijoita ja julkaistaan valtakunnalliset Move!-mittaustulokset 2017.


Ohjelma

klo 12.00    
Kahvitarjoilu


klo 12.30    
Tilaisuuden avaus
johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 12.45    
Valtakunnalliset Liikkuva koulu -palkinnot 2017
ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö


klo 13.15    
Valtakunnalliset Move!-mittaustulokset 2017
opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus
pääsihteeri Minna Paajanen valtion liikuntaneuvosto
              
Kommentit: 
opetustoimenjohtaja Mari Routti ja johtaja Tommi Vasankari                         


klo 14.00    
Kuinka onnistuneesti ja tuloksekkaasti valtio tukee lasten ja nuorten harrastamista?
toimitusjohtaja Mikko Wennberg ja senior consultant Laura Jauhola


klo 14.30    
Miten tästä eteenpäin?
Keskustelua harrastamisen yhteiskunnallisesta tilanteesta


Striimi tilaisuudesta: http://videonet.fi/web/minedu/20180126/


Move!-mittaustulokset 2017


Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.


Esteetön sisäänpääsy Svenska Teatern, Mannerheimintien puoleinen sisäänkäynti.


Tutkijaseminaari 22.5.2017, Tampereen yliopisto


Ohjelma:


12.00‒12.10 Seminaarin avaus


Tutkimus- ja arviointijaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Multala


12.10‒13.30 Tutkimuksen merkitys ja hyödyntäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro

ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimusten esittelyt

 

• Työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämistutkimus Tampereella (KÄPY)
Erikoistutkija Minna Aittasalo, UKK-instituutti

• Urheilijat ikääntymisen ja toimintakyvyn tutkimusmallina
Tutkijatohtori Marko Korhonen, Jyväskylän yliopisto

• Taitavat tenavat
Yliopistotutkija Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto

• Luontoympäristö liikunta-aktiivisuuden edistäjänä Suomessa (NatureMove-hanke)
Tutkija Marjo Neuvonen, Luonnonvarakeskus

 

13.30‒14.00 Kahvi


14.00‒15.45 Eväitä Tiedolla johtamisen suunta-asiakirjan laadintaan

Keskustelun puheenjohtajana pääsihteeri Minna Paajanen, valtion liikuntaneuvosto


noin klo 15.45 Päivän yhteenveto

Tutkimus- ja arviointijaoston varapuheenjohtaja tutkijatohtori Elina Sillanpää, Jyväskylän yliopisto


Tallenne tilaisuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=Dx3KFLW-wwM


Tulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

16.3.2018 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tuloksellisuus ja vaikutukset arvioidaan

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Nordic Healthcare Groupin (NHG) johtama konsortio.

Lue lisää

7.3.2018 Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää varhaiskasvatuslakiuudistusta yhtenä keskeisimmistä valtionohjauskeinoista parantaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä. Varhaislapsuus on elämänvaihe, jonka aikana luodaan perusta lapsen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykselle niin sosiaalisesti, kognitiivisesti kuin myös terveellisiin elintapoihin liittyen. Valtaosa lapsen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista valinnoista tapahtuu perheissä. Toiseksi ratkaisevaa on laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen. Varhaiskasvatus saavuttaa keskeisen osan ikäluokasta: vuonna 2016 varhaiskasvatuksessa oli kaikkiaan 243 946 lasta. Määrä vastaa noin 68 prosenttia väestön 1–6-vuotiaista lapsista. EU:ssa varhaiskasvatuksen merkitys on nähty ennen kaikkea tasa-arvoista koulutusta edistävänä, syrjäytymistä ehkäisevänä ja osallistavana tekijänä. Erityinen merkitys varhaiskasvatuksella on sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville lapsille.

Lue lisää

31.1.2018 Lausunto kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn matkamääriä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen tulee edellyttämään uudenlaista päätöksentekokyvykkyyttä sekä valtionhallinnon, kuntien ja maakuntien tasolla, kuten myös aiemmin totuttujen käytäntöjen, asenteiden ja kulttuurin muutosta. Valtion liikuntaneuvosto antaa yksimielisen tukensa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiselle ja kiittää mahdollisuudesta lausua ohjelman luonnoksesta.

Lue lisää