Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

16.5.2012 12.00

Yleisradio Oy:n ohjelmisto näyteikkuna suomalaiseen liikunta‐ ja urheilukulttuuriin

Yleisradio Oy:ta koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, minkä yhteydessä määritellään Ylen julkisen palvelun tehtävää ja turvataan yhtiön rahoitus tuleville vuosille. Samalla on syytä käydä keskustelua Ylen roolista suomalaisen liikuntakulttuurin kuvaajana.

 

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä, että Ylen ohjelmistossa huomioidaan liikunta‐ ja urheiluelämän kokonaisuus – paitsi yhteiskunnallisesti merkittävät urheilutapahtumat myös kansallisesti rikas lajikirjo ja liikunnallisen elämäntavan eri ilmenemismuodot. Kattavan ja laadukkaan televisio‐, radio‐ ja mediatarjonnan myötä Yle toteuttaa sille kuuluvaa julkisen palvelun tehtävää tarjoten kaikille suomalaisille mahdollisuuden sivistyä ja kehittää itseään sekä kokea elämyksiä ja viihtyä varallisuudesta, asuinpaikasta, kieli‐ ja ikäryhmästä riippumatta.

 

Lue koko kannanotto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää