Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

23.10.2015 11.24

Valtion liikuntaneuvosto linjasi askelmerkkejä tulevaan työhönsä

95-vuotias valtion liikuntaneuvosto kokoontui 21.10.2015 keskustelemaan suomalaisen liikuntakulttuurin tilasta. Seminaarissa käsiteltiin liikuntapolitiikan kannalta ajankohtaisia kysymyksiä, kuten hallituksen kärkihanketta ”liikutaan tunti päivässä”, valtion talousarviota vuodelle 2016 ja rahapeliyhteisöjen yhdistymistä. Liikuntaneuvosto piti arvokkaana liikuntayhteisön osoittamaa aloitteellisuutta tarjota turvapaikanhakijoille liikuntamahdollisuuksia ja vastaavasti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen päätöstä myöntää tukea vastaanottokeskuksille liikunnan järjestämiseen.

Yhteiskunta tarvitsee järeitä toimenpiteitä kansalaisten liikunnan edistämiseen. Liikunnalle ja urheilulle on suuri yhteiskunnallinen tilaus. Sopiva määrä liikuntaa edistää terveyttä, toimintakykyä, tukee oppimista, tuo iloa, elämyksiä ja tarjoaa mahdollisuuksia myös maahanmuuttajien kotoutumiseen. Liikunta-ala on myös kasvava elinkeino ja kestävä liikkumisen muoto.

Yhteiskunnan näkökulmasta erityinen tulevaisuuden huoli on liikkumaton elämäntapa, joka vaarantaa suomalaisten terveyttä ja toimintakykyä. Liikunnan ja urheilun edistäminen vaatii aiempaa kokonaisvaltaisempaa ajattelua ja politiikkaa, joka vaikuttaa arjen ratkaisuihin.
Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida liikuntapolitiikan lisäksi myös muiden yhteiskunnan toimialojen päätösten vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvoston arvioinnit osoittavat, että onnistumiset eivät välttämättä aina liity resursseihin, vaan tapaan vaikuttaa arjen suunnitteluun siten, että kynnys liikkua madaltuu esimerkiksi kouluissa. Hallituksen kärkihanke tavoitteenaan saada peruskoululaiset liikkumaan tunti päivässä on liikuntakulttuurille näytön paikka.

”Liikuntaneuvoston tehtävänä on katsoa liikunnan ja urheilun kokonaisuuden perään laajalti yhteiskunnassa – kaikilla tasoilla ja hallinnonaloilla. Tulemme satsaamaan arviointiin, mutta sen lisäksi vahvasti myös tulevaisuuden ennakointiin. Kaikkien yhdenvertainen mahdollisuus liikkua ja urheilla on keskeinen seurattava asia. Neuvoston jaostoilla on näissä kysymyksissä keskeinen rooli”, muistutti liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjus.

Valtion liikuntaneuvostoa edellisellä toimikaudella (2011–2015) johtanut Leena Harkimo painotti määrätietoista viestinvälitystä niihin pöytiin, joissa liikuntaa ei ole totuttu käsittelemään. ”Liikuntapolitiikka on pitkälti onnistunut tavoittamaan aktiiviset, muttei välttämättä juuri niitä, jotka erityisesti nyt tulisi tavoittaa. Liikuntaneuvostolla on tässä näköalapaikka, joka tulee hyödyntää”, Harkimo totesi.

Neuvosto jatkaa edellisellä toimikaudella aloitettua systemaattista vuoropuhelua eri hallinnonalojen kanssa kutsumalle ministerit kuultavaksi toimikautensa aikana.

Lisätietoja valtion liikuntaneuvostosta osoitteesta www.liikuntaneuvosto.fi

Tapio Korjus
puheenjohtaja
puh. 040 574 0355

Minna Paajanen
pääsihteeri
puh. 040 584 9459

kuva1


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää