Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

15.5.2013 13.21

Valtion liikuntaneuvosto: Liikunnan asemaa osana varhaiskasvatusta vahvistettava

Laki lasten päivähoidosta (1973) säädettiin 40 vuotta sitten. Liikunnan merkitys lasten arjessa on tässä ajassa radikaalisti muuttunut. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen ovat vaihtuneet sisätiloissa toimimiseksi ja istumiseksi tietoteknisten sovellusten parissa. Suositusten mukaan alle kouluikäiset tarvitsevat päivittäin vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa. Tutkimusten mukaan suositeltava määrä ei kuitenkaan toteudu valtaosalla 3-vuotiaista, eikä kolmasosalla 3-6 -vuotiaista lapsista. Hoitopäivän aikana lähes 60 % lapsen leikkimiseen käyttämästä ajasta on inaktiivista paikallaanoloa. Valtion liikuntaneuvosto korostaa, että liikunnan asemaa osana valtakunnallista varhaiskasvatustyötä on välttämätöntä vahvistaa ja siten varmistaa, että jokainen lapsi liikkuu päivittäin vähintään tunnin hoitopäivän aikana. Liikkuminen on lapsen perusoikeus.

 

Lue koko lausunto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää