Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

15.2.2013 13.24

Valtion liikuntaneuvosto ja OKM:n liikuntayksikkö: Liikunnan edistäminen huomioitava osana lukiolain uudistamista

Suositusten mukaan lukioikäiset tarvitsevat päivittäin vähintään 1‐1,5 tuntia mielekästä ja monipuolista liikuntaa. Vain harva lukiolainen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Nykyisen lukiolain (1998) aikana viihdeteknologia on lisännyt otettaan lasten ja nuorten arjessa ja vastaavasti muu fyysinen aktiivisuus on dramaattisesti vähentynyt. Osa lapsista ja nuorista ei liiku käytännössä lainkaan. Osin tästä syystä nuorten ylipainoisuus on kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja terveydentilaan liittyvä oireilu, kuten niska‐ ja hartiakivut, väsymys ja päänsärky ovat yleistyneet. Noin joka kymmenes lukiolainen oirehtii vaikeaa tai keskivaikeaa masennusta. Tällä hetkellä lukiokoulutukseen kuuluu kaksi pakollista liikuntakurssia. Valtion liikuntaneuvosto ja opetus‐ ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö korostavat, että liikunnan asemaa osana lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa tulee vahvistaa. Olennaisin asia on taata liikunnan mahdollisimman tasainen jakautuminen koko lukuvuodelle ja lukiokoulutuksen ajalle.

 

Lue koko lausunto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää