Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

31.10.2013

Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move! kannustaa ja välittää

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja valtion liikuntaneuvosto ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen uudesta peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmästä.

Move! on Liikkuva koulu -hankkeen osana kehitetty perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta toimintakyvystään ja tukee koululaisten laajoja terveystarkastuksia.

 

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa oleellisesti lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Move!-järjestelmällä seurataan, kehitetään ja tuetaan peruskoululaisten kykyä selvitä arkipäivän fyysistä toimintakykyä vaativista tilanteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja valtion liikuntaneuvosto ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen seurantajärjestelmän hallinnoinnista.

”Move!-järjestelmä on erinomainen esimerkki hallinnon yhteistyöstä, sillä se on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kesken. Kehittämisprojektin käytännön toteuttajana toimi Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan monitieteinen asiantuntijatyöryhmä”, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja kertoo.

Järjestelmä tulee osaksi perusopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita, jotka otetaan käyttöön vuonna 2016. Move!-mittaukset tullaan tuolloin pitämään kaikille 5. ja 8. luokkien oppilaille. Toimintakykyä mitataan tehtävillä, jotka kertovat lasten ja nuorten kyvystä selvitä arkipäivän fyysisistä haasteista. Järjestelmä ei perustu yksilöiden väliseen vertailuun, vaan se on suunniteltu kannustamaan ja ohjaamaan oppilasta huolehtimaan omasta toimintakyvystään. Mittausten avulla kerätty tieto tukee 5.- ja 8.-luokkalaisille tehtäviä laajoja terveystarkastuksia.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimon mukaan perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä ei Suomessa ennen Movea ole ollut saatavilla valtakunnan tason objektiivista tietoa. ”Move auttaa meitä arvioimaan valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia ja kehittämistarpeita liikunnan alueella”, Harkimo toteaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän mukaan suomalainen perusopetus mahdollistaa ennaltaehkäisevät terveydenhuollon toimenpiteet. ”Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan ja sieltä löytyvät ne tahot, joiden avulla lapsen kasvusta, kehityksestä sekä hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhdessä huoltajien kanssa”, Pitkälä korostaa. Hän pitää myös tärkeänä, että Moven tarkoituksena on erityisesti motivoida kaikkia oppilaita taito- ja kuntotasosta riippumatta. ”Fyysisen toimintakyvyn tiedetään vaikuttavan merkittävästi lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin, terveyteen ja jopa koululaisten oppimisedellytyksiin ja -tuloksiin”, pääjohtaja Pitkälä painottaa.

Seurantajärjestelmän verkkosivut: www.edu.fi/move  

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö: ylitarkastaja Hannu Tolonen, puh. 029 533 0314
Valtion liikuntaneuvosto: pääsihteeri Minna Paajanen, puh. 029 533 0239
Opetushallitus: ylijohtaja Petri Pohjonen, puh. 029 533 1177 ja opetusneuvos Matti Pietilä, puh. 029 533 1172

Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää