Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

31.10.2013

Peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move! kannustaa ja välittää

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja valtion liikuntaneuvosto ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen uudesta peruskoululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmästä.

Move! on Liikkuva koulu -hankkeen osana kehitetty perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta toimintakyvystään ja tukee koululaisten laajoja terveystarkastuksia.

 

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa oleellisesti lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Move!-järjestelmällä seurataan, kehitetään ja tuetaan peruskoululaisten kykyä selvitä arkipäivän fyysistä toimintakykyä vaativista tilanteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja valtion liikuntaneuvosto ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen seurantajärjestelmän hallinnoinnista.

”Move!-järjestelmä on erinomainen esimerkki hallinnon yhteistyöstä, sillä se on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kesken. Kehittämisprojektin käytännön toteuttajana toimi Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan monitieteinen asiantuntijatyöryhmä”, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja kertoo.

Järjestelmä tulee osaksi perusopetuksen uusia opetussuunnitelman perusteita, jotka otetaan käyttöön vuonna 2016. Move!-mittaukset tullaan tuolloin pitämään kaikille 5. ja 8. luokkien oppilaille. Toimintakykyä mitataan tehtävillä, jotka kertovat lasten ja nuorten kyvystä selvitä arkipäivän fyysisistä haasteista. Järjestelmä ei perustu yksilöiden väliseen vertailuun, vaan se on suunniteltu kannustamaan ja ohjaamaan oppilasta huolehtimaan omasta toimintakyvystään. Mittausten avulla kerätty tieto tukee 5.- ja 8.-luokkalaisille tehtäviä laajoja terveystarkastuksia.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimon mukaan perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä ei Suomessa ennen Movea ole ollut saatavilla valtakunnan tason objektiivista tietoa. ”Move auttaa meitä arvioimaan valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia ja kehittämistarpeita liikunnan alueella”, Harkimo toteaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän mukaan suomalainen perusopetus mahdollistaa ennaltaehkäisevät terveydenhuollon toimenpiteet. ”Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan ja sieltä löytyvät ne tahot, joiden avulla lapsen kasvusta, kehityksestä sekä hyvinvoinnista voidaan huolehtia yhdessä huoltajien kanssa”, Pitkälä korostaa. Hän pitää myös tärkeänä, että Moven tarkoituksena on erityisesti motivoida kaikkia oppilaita taito- ja kuntotasosta riippumatta. ”Fyysisen toimintakyvyn tiedetään vaikuttavan merkittävästi lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin, terveyteen ja jopa koululaisten oppimisedellytyksiin ja -tuloksiin”, pääjohtaja Pitkälä painottaa.

Seurantajärjestelmän verkkosivut: www.edu.fi/move  

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö: ylitarkastaja Hannu Tolonen, puh. 029 533 0314
Valtion liikuntaneuvosto: pääsihteeri Minna Paajanen, puh. 029 533 0239
Opetushallitus: ylijohtaja Petri Pohjonen, puh. 029 533 1177 ja opetusneuvos Matti Pietilä, puh. 029 533 1172

Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää

26.3.2018 VLN:n näkemyksiä OKM:n tulevaisuuskatsauksen valmisteluun

Suomi on kansainvälisten vertailujen valossa yksi maailman turvallisimmista, vauraimmista, edistyksellisimmistä ja vakaimmista yhteiskunnista. Viimeaikaiset selvitykset ja asiantuntijalausunnot osoittavat kuitenkin, että globaali muutos, eriytyvät yksilölliset tarpeet ja ratkottavien ongelmien monimutkaisuus haastavat valtionhallintoa uudistamaan toimintatapojaan. Muutos on välttämätöntä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu julkisen talouden näkökulmasta haastavampaan suuntaan.

Lue lisää