Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

11.9.2012 16.22

Liikunta teemaksi kunnallisvaaleissa - Motion som tema i kommunalvalet

Valtion liikuntaneuvosto haastaa puolueita ja kunnallisvaaliehdokkaita nostamaan liikunnan esille syksyn kuntavaalikampanjoissaan. Suurin osa suomalaisista liikkuu riittämättömästi. Liikkumattomuus on noussut maailmanlaajuisesti tupakointiin ja lihavuuteen rinnastuvaksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja mittavaksi kustannuseräksi. Pelkästään diabeteksen osalta liikkumattomuuden hinta on Suomessa noin 700 miljoonaa euroa. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja jokaisen perusoikeus. Terveyden lisäksi liikunta tuottaa iloa, yhteisöllisyyttä ja lisää kuntalaisten viihtyvyyttä. Liikunta tulee huomioida kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa liikunnan sisällyttämistä sosiaali‐ ja terveys‐, nuoriso‐, opetus‐, liikenne‐ ja ympäristötoimen, kaavoituksen sekä teknisen toimen ratkaisuihin.

 

Lue koko kannanotto

 

 

Statens idrottsråd utmanar partierna och kommunalvalskandidaterna att lyfta fram idrott och motion i sina kampanjer inför höstens kommunalval. Största delen av finländarna motionerar för lite. På global nivå har bristen på motion blivit ett folkhälsoproblem som kan jämföras med tobaksrökning och övervikt och en avsevärd utgiftspost. Enbart i fråga om diabetes kostar bristen på motion ca 700 miljoner euro i Finland. Motion är en kommunal basservice och varje människas grundläggande rättighet. Utöver hälsa ger motion glädje, samhörighet och trivsel för kommuninvånarna. Idrott och motion bör beaktas i alla samhälleliga beslut. I praktiken innebär detta att de tas med i beslut som fattas av social‐ och hälso‐, ungdoms‐, undervisnings‐, trafik‐ och miljöväsendet samt planläggningen och de tekniska funktionerna.

 

Läs mer


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää