Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

20.5.2014

Lausunto varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamistyöryhmä ei esityksessään huomioi liikkumista osana lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Laki lasten päivähoidosta (1973) säädettiin 40 vuotta sitten. Tässä ajassa näyttö liikkumisen merkityksestä lasten laaja-alaiselle hyvinvoinnille on vankistunut ja liikkuminen ja leikkiminen ovat vaihtuneet sisätiloissa toimimiseksi ja istumiseksi tietoteknisten sovellusten parissa. Hoitopäivän aikana lähes 60 % lapsen leikkimiseen käyttämästä ajasta on inaktiivista paikallaanoloa ja osasta päiväkoteja ohjattu liikunta puuttuu tällä hetkellä kokonaan. Koska suuri osa lapsista ei liiku terveytensä kannalta riittävästi, liikuntaa on välttämätöntä lisätä niissä ympäristöissä, joissa lapset ovat. Eduskunta on nostanut lukuisissa yhteyksissä esille, että yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten päivähoidon tulee huomioida liikkuminen omissa ratkaisuissaan. Laki luo viitekehyksen varhaiskasvatukselle ja siksi olennaista on, että liikkuminen tunnistetaan ravinnon lailla lasten hyvinvoinnin keskeiseksi osatekijäksi. On tärkeä varmistaa, että jokainen lapsi liikkuu päivittäin vähintään tunnin hoitopäivän aikana. Liikkuminen on lapsen perusoikeus.

Lue koko lausunto (pdf)

Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää