Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

18.12.2013

Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2018

Vuosien 2015‒2018 liikuntatoimen toiminta‐ ja taloussuunnitelmakaudella valtion liikuntabudjetti ei ole kasvamassa. Tilanne poikkeaa 2000‐luvun tilanteesta, jonka aikana liikuntatoimen resursointi lähes kaksinkertaistui 80 miljoonasta 145 miljoonaan euroon. Valtion liikuntaneuvoston arviointi (2013) osoittaa, että liikuntapolitiikka on suhteellisen hyvin tavoittanut aktiiviliikkujat, mutta kokonaisuudessaan väestön fyysinen aktiivisuus on huolestuttavalla tasolla. Julkisen liikuntatoiminnan kannalta olennaisinta on, että jatkossa entistä suurempi osa väestöstä saa kosketuksen liikuntaan. Liikunnan yhdenvertainen ja tasaarvoinen saavutettavuus edellyttää sitä, että lasten ja aikuisten harrasteliikunta, terveysliikunta ja muu eikilpailullinen liikunta saa nykyistä paremman aseman kuntien liikuntapolitiikassa, liikuntapaikkarakentamisessa ja vuorojen jaossa sekä liikuntajärjestöjen ja ‐seurojen toiminnassa. Hankeavustamisen sijaan huomio tulee kiinnittää ydintoimintojen, kuten kuntien, kansalaistoiminnan ja liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen.


Valtion liikuntaneuvoston lausunto (pdf)


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää