Valtion liikuntaneuvosto

Kannanotot ja lausunnot

16.11.2011 10.25

Lausunto opetus‐ ja kulttuuriministeriölle toiminta‐ ja Taloussuunnitelman valmisteluun 2013‐2016

Liikuntaneuvosto korostaa, että veikkausvoittovarat tulee jatkossakin käyttää arpajais‐ ja jakosuhdelain linjausten mukaisesti edunsaajien hyväksi.

 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Olympiastadionin peruskorjauksen luonne kansallisena hankkeena huomioidaan sen rahoituksessa. Neuvosto korostaa, että Stadionin perusparannus on välttämätöntä käynnistää viipymättä, sillä useat Stadionin rakenteet ja talotekniset järjestelmät ovat elinkaarensa päässä.

 

Liikkumattomuuden ongelma on tiedostettu jo pidemmän aikaa, mutta kehityskulkua ei ole saatu käännettyä. Valtion liikuntaneuvosto pitääkin tärkeänä, että liikkumattomuuden syyt selvitetään entistä tarkemmin eri ikäryhmissä. Riittämättömästi liikkuvien tavoittamiseen kohdennettujen erillisten toimenpiteiden ja määrärahojen riittävyys (ohjelmat, hankeavustukset jne.), vaikuttavuus ja tavoittavuus tulee arvioida nykyistä tarkemmin.

 

Lue koko lausunto


Palaa otsikoihinTulosta
Blogissa

14.3.2016 7.20Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia


Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää