Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

17.12.2015 10.26

Liikuntaan panostamisen merkitys kasvaa tulevaisuuden kunnassa

Tulevaisuuden kunta -ajattelu nostaa päätään rakennemyllerrysten ja sote-uudistuksen keskellä. Hyvä näin. Meillä on oltavakin rohkeutta päivittää ja uudistaa näkemyksiämme ja siten vahvistaa hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edellytyksiä monin tavoin.
Liikkumattomuuden haaste kaikkine sen aiheuttamine suorine ja välillisine kustannuksineen on osattava ”upottaa” tulevaisuuden kuntien tärkeimmän tehtävän, hyvinvoinnin edistämisen, sisään.

Ratkaisuja liikkeen lisäämiseen itse kunkin kansalaisen ja jokaisen tahon toimesta kyllä löytyy, kun vaan oivallamme oikein. Liikunnan puheeksi ottoon ja liikkumattomuuteen puuttuminen ovat Suomenkin mittapuulla miljardiluokan taloudellisia mahdollisuuksia. Liikkumattomuus kasvattaa sekä yksilöiden, työnantajien että yhteiskunnan taloudellista taakkaa ja haastaa yhteisen elinvoimaisuutemme. Niin selvää näyttöä on esimerkiksi tyypillisimpien kansansairauksiemme kohdalla liikkumattomuuden suorasta yhteydestä sairauksien puhkeamiseen ja etenemiseen, sekä niistä muodostuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin, puhumattakaan sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksista. Useimmissa tapauksissa olisi oikea-aikaisella liikuntaneuvonnalla iso tilaus.

Koska hyvinvointityötä tehdään kaikilla kunnan toimialueilla, kuuluu hyvinvointivastuu jatkossakin kunnille, ja siinä vastuussa painaa liikuntaan monialaisesti panostaminen paljon. Voisi jopa todeta, että soten muodostaessa lähivuosien aikana omat alueensa ja sosiaali- ja terveydenhuollon vastuunsa, on jäljelle jäävällä tulevaisuuden peruskunnalla suoranainen näytönpaikka. Paikka näyttää, kuinka se vahvistaa elinvoimaansa ja asukkaidensa hyvinvointia rakentamalla kuntalaislähtöistä, liikkumaan ja osallistumaan houkuttelevaa elinympäristöä sekä oivaltavaa opetus- ja kulttuuritoimen palvelutarjotinta. Näyttää, kuinka se mahdollistaa liikkuvan kokonaiskoulupäivän, järjestää liikuntapaikkojen saavutettavuuden matalalla kynnyksellä, ja tekee hyvää kumppanuutta paikallisten yhteisöjen kanssa. Näyttää, että sillä on varaa antaa liikuntaan panostamisen palvelulupaus, joka vahvistaa myös asukkaiden omavastuun ottokykyä.

Näissä talkoissa ei haittaa, että jokainen ottaa itseään niskasta kiinni, ja laittaa itselle mahdollisen panoksensa liikkumattomuuden voittamiseen ja liikaa istuvan elämäntavan muutokseen. Kaveri seuraa helposti esimerkkiä.

Suunnittelija Suvi Helanen
Valtion liikuntaneuvoston jäsen

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja


Tulosta
Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää