Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

17.12.2015 10.26

Liikuntaan panostamisen merkitys kasvaa tulevaisuuden kunnassa

Tulevaisuuden kunta -ajattelu nostaa päätään rakennemyllerrysten ja sote-uudistuksen keskellä. Hyvä näin. Meillä on oltavakin rohkeutta päivittää ja uudistaa näkemyksiämme ja siten vahvistaa hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edellytyksiä monin tavoin.
Liikkumattomuuden haaste kaikkine sen aiheuttamine suorine ja välillisine kustannuksineen on osattava ”upottaa” tulevaisuuden kuntien tärkeimmän tehtävän, hyvinvoinnin edistämisen, sisään.

Ratkaisuja liikkeen lisäämiseen itse kunkin kansalaisen ja jokaisen tahon toimesta kyllä löytyy, kun vaan oivallamme oikein. Liikunnan puheeksi ottoon ja liikkumattomuuteen puuttuminen ovat Suomenkin mittapuulla miljardiluokan taloudellisia mahdollisuuksia. Liikkumattomuus kasvattaa sekä yksilöiden, työnantajien että yhteiskunnan taloudellista taakkaa ja haastaa yhteisen elinvoimaisuutemme. Niin selvää näyttöä on esimerkiksi tyypillisimpien kansansairauksiemme kohdalla liikkumattomuuden suorasta yhteydestä sairauksien puhkeamiseen ja etenemiseen, sekä niistä muodostuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin, puhumattakaan sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen kustannuksista. Useimmissa tapauksissa olisi oikea-aikaisella liikuntaneuvonnalla iso tilaus.

Koska hyvinvointityötä tehdään kaikilla kunnan toimialueilla, kuuluu hyvinvointivastuu jatkossakin kunnille, ja siinä vastuussa painaa liikuntaan monialaisesti panostaminen paljon. Voisi jopa todeta, että soten muodostaessa lähivuosien aikana omat alueensa ja sosiaali- ja terveydenhuollon vastuunsa, on jäljelle jäävällä tulevaisuuden peruskunnalla suoranainen näytönpaikka. Paikka näyttää, kuinka se vahvistaa elinvoimaansa ja asukkaidensa hyvinvointia rakentamalla kuntalaislähtöistä, liikkumaan ja osallistumaan houkuttelevaa elinympäristöä sekä oivaltavaa opetus- ja kulttuuritoimen palvelutarjotinta. Näyttää, kuinka se mahdollistaa liikkuvan kokonaiskoulupäivän, järjestää liikuntapaikkojen saavutettavuuden matalalla kynnyksellä, ja tekee hyvää kumppanuutta paikallisten yhteisöjen kanssa. Näyttää, että sillä on varaa antaa liikuntaan panostamisen palvelulupaus, joka vahvistaa myös asukkaiden omavastuun ottokykyä.

Näissä talkoissa ei haittaa, että jokainen ottaa itseään niskasta kiinni, ja laittaa itselle mahdollisen panoksensa liikkumattomuuden voittamiseen ja liikaa istuvan elämäntavan muutokseen. Kaveri seuraa helposti esimerkkiä.

Suunnittelija Suvi Helanen
Valtion liikuntaneuvoston jäsen

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja


Tulosta
Ajankohtaista

16.8.2018 Lausunto: kuuleminen kesäaikasäännöksistä

EU-komissio järjestää julkisen kuulemisen siitä, pitäisikö EU:n kesäaikadirektiiviä muuttaa ja nykyisestä kahdesti vuodessa tehtävästä kellonajan siirrosta luopua. Päätettäessä asiasta valtion liikuntaneuvosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, mitä vaikutuksia kesä- tai talviaikaan pysyvästi siirtymisellä voi olla liikunnan harrastamiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen.

Lue lisää

20.6.2018 Lausunto soveltavan liikunnan arvioinnista

Valtion liikuntaneuvoston Liikuntatieteelliseltä Seuralta tilaama soveltavan liikunnan arviointi julkaistiin huhtikuussa 2018. Arviointiraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” osoittaa, että soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua on edistetty valtionhallinnossa pitkälti omana saarekkeenaan ja yksittäisillä toimenpiteillä edistyneimpien kuntien sekä alan järjestöjen kanssa. Arviolta 800.000 suomalaista tarvitsisi erityistä tukea liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Toimintarajoitteiset liikkuvat ja harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän ja hyvinvointia uhkaavat tekijät näyttävät kasautuvan usein samoille henkilöille. Liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä rakennuslaki luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa. Arvioinnin mukaan valtion liikuntahallinnolla on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen asema soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistämisessä Suomessa.

Lue lisää

15.6.2018 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää