Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

20.8.2018 8.00

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -taustamateriaali julkaistu

TIEDOTE 20.8.2018 Valtion liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura ry

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tilasi kesällä 2017 Liikuntatieteelliseltä Seuralta (LTS) arvioinnin valtionhallinnon toimenpiteistä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Arviointityön loppuraportti ”Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä” julkaistiin huhtikuussa 2018. Nyt julkaistaan loppuraportin taustamateriaali.


Taustamateriaalissa (80 s.) esitellään loppuraporttia laajemmin arviot toimintarajoitteisten henkilöiden määrästä, elämäntilanteesta, liikunnan harrastamisesta sekä liikkumisen, liikunnan ja urheilun esteistä ja edesauttavista tekijöistä. Lisäksi materiaalissa esitellään valtionhallinnon keskeinen ohjaus ja toimenpiteet toimintarajoitteisten liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksesi.

 

Taustamateriaalin kirjoittamisesta on vastannut Saku Rikala Liikuntatieteellinen

Seura ry:stä.

 

Koko arviointityön tuloksia esitellään Soveltavan liikunnan päivillä 21.–22.8. Arcadassa, Helsingissä. Päivillä kuullaan myös valtionhallinnon vastauspuheenvuoro arvioinnin tuloksiin sekä käydään paneelikeskustelu aiheesta.

 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Saku Rikala (Liikuntatieteellinen Seura), saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605

Suunnittelija Toni Piispanen (Valtion liikuntaneuvosto), toni.piispanen@minedu.fi tai puh. 02 953 30284

Koko raportti pdf:nä

 

Lue myös arvioinnin kaksi aiemmin julkaistua raporttia:

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä-loppuraportti

Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017
 
Kansi soveltava liikunta laaja raporttiPalaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää

16.8.2018 Lausunto: kuuleminen kesäaikasäännöksistä

EU-komissio järjestää julkisen kuulemisen siitä, pitäisikö EU:n kesäaikadirektiiviä muuttaa ja nykyisestä kahdesti vuodessa tehtävästä kellonajan siirrosta luopua. Päätettäessä asiasta valtion liikuntaneuvosto pyytää kiinnittämään huomiota siihen, mitä vaikutuksia kesä- tai talviaikaan pysyvästi siirtymisellä voi olla liikunnan harrastamiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen.

Lue lisää