Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

27.3.2014

Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:7

vln2013 7 kuva


Urheiluseurat kunniaan Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso – lapset ja nuoret

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:7

Eurofacts Oy
Tarik Hossain, Kalevi Suortti, Matias KallioEurofacts Oy on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella selvityksen, jossa esitetään rakenteellisia muutoksia paikallisten seurojen tukijärjestelmään niin, että osa lajiliitoille kohdistetusta julkisesta tuesta suunnattaisiin jatkossa suoraan paikallisille seuroille. Raportissa haetaan ratkaisuja myös siihen, miten julkinen tuki kannustavammin huomioisi järjestöjen toiminnassa tapahtuvat muutokset.

Palaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

18.12.2017 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä lähtökohtia liikunnassa ja urheilussa

Keskustelu urheilijoiden palkkaeroista on käynyt kiivaana. Valtion liikuntaneuvosto tarkastelee asiaa valtion toimenpiteistä käsin ja muistuttaa, että voimassa olevan liikuntalain mukaisesti valtiolla ja kunnilla on pääasiallinen tehtävä huolehtia kaikkien väestö- ja ikäryhmien mahdollisuudesta liikuntaan. Julkiset liikuntapalvelut ovat keskeisin tekijä liikunnan tasa‐arvoisen ja yhdenvertaisen toteutumisen näkökulmasta. Liikuntaneuvosto katsoo, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tulee ottaa huomioon kaikessa liikuntasektorin toiminnassa ja avustusten jaossa.

Lue lisää

30.10.2017 Liikenne- ja viestintäministeriöllä kunnianhimoiset tavoitteet lisätä kävelyä ja pyöräilyä

Henkilöauto on suomalaisten keskeinen liikkumisen väline. Tutkimusten mukaan autossa istuminen olisi kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa järkevää vaihtaa jalankulkuun tai pyöräilyyn. Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen Suomessa 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä.

Lue lisää