Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

27.3.2014

Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:7

vln2013 7 kuva


Urheiluseurat kunniaan Liikunnan ja urheilun rahoituksen painopisteeksi perustaso – lapset ja nuoret

Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:7

Eurofacts Oy
Tarik Hossain, Kalevi Suortti, Matias KallioEurofacts Oy on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella selvityksen, jossa esitetään rakenteellisia muutoksia paikallisten seurojen tukijärjestelmään niin, että osa lajiliitoille kohdistetusta julkisesta tuesta suunnattaisiin jatkossa suoraan paikallisille seuroille. Raportissa haetaan ratkaisuja myös siihen, miten julkinen tuki kannustavammin huomioisi järjestöjen toiminnassa tapahtuvat muutokset.

Palaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

Lausunto huippu-urheilun ulkoisesta arvioinnista

Tammikuussa 2017 julkaistun huippu-urheilun ulkoisen arvioinnin perusteella huippu-urheilun yhteiskunnallinen viitekehys, tavoiteasetanta, resursointi ja ohjauspolitiikka eivät nykymuodossaan muodosta loogista ja tuloksekasta kokonaisuutta. Liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä käynnistää toimenpiteitä, jotka vahvistavat huippu-urheilun yhteiskunnallista perustelua ja tiedolla johtamisen käytäntöjä. Avustusjärjestelmien läpinäkyvyys, selkeys sekä yhdessä tehdyt, valinnat ovat välttämättömiä huippu-urheilun tuloksellisuuden lisäämisessä.

Lue lisää

24.5.2017 Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta 2018-2021

Tasapainoa julkiseen talouteen haetaan tilanteessa, jossa väestö ikääntyy, rakenteellinen työttömyys on korkea ja työikäisen väestön määrä pienenee. Samanaikaisesti yhteiskunnan palvelurakenteita uudistetaan sote- ja maakuntauudistuksen johdolla. Valtion liikuntaneuvosto katsoo, että tässä ajankohdassa olisi järkevää ja välttämätöntä panostaa toimiin, jotka vaikuttavat ratkaisevasti väestön ikääntymisestä aiheutuvan palvelutarpeen kasvuun, elintapasairauksien yleistymiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn voimakkaaseen polarisaatioon.

Lue lisää

Kansallinen liikuntafoorumi kokoontuu Lahteen lokakuussa

Viidettä kertaa järjestettävä Kansallinen liikuntafoorumi suuntaa 30.–31.10.2017 Lahteen ja Sibeliustaloon!

Lue lisää